RESIDÈNCIA D'ARTISTES

LA RESIDÈNCIA D'ARTISTES, UNA COL·LABORACIÓ CULTURAL

En el marc de la residència d'artistes, l'estació posa a disposició, d'un o de diferents artistes, locals, material tècnic i allotjament.

També se'ls atribueix una ajuda financera en concepte d'ajuda a la creació artística.

El servei d'animació es compromet a posar a disposició, d'una manera discreta, però disponible, la seva tècnica i la seva destresa.