La seguretat

Consells de seguretat

Seguiu els consells següents, en depèn la seguretat de tothom i és la vostra responsabilitat. 

 • Prioritat d’aquells que teniu davant.
 • Cal controlar sempre la velocitat i deixar espai amb la persona de davant per tal d'anticipar una maniobra en fals per part seva. Sempre és més fàcil anar ràpid que aturar-se.
 • Cal que veieu en tot moment la persona que teniu davant i que us vegi la persona que teniu darrere. És una qüestió de sentit comú elemental, especialment quan s’arriba a una intersecció o es canvia de direcció.
 • Als trams de carretera, s’aplica el codi de circulació per carretera.

Consells de funcionament en grup

També són una qüestió de sentit comú:

 • La velocitat del grup s’adapta en funció del menys fort.
 • Cal realitzar reagrupaments de manera freqüent i no reprendre la marxa en el moment que arribi l’últim, ja que així no podria gaudir d’un temps de repòs com la resta. Aquests reagrupaments també permeten veure si els integrants presenten signes de fatiga, etc. Durant aquestes pauses, cal pensar en alimentar el grup.
 • Als encreuaments, mentre no es canviï de direcció, es continua. Només cal aturar-se quan s’hagi de canviar de direcció .
 • No es realitzen avançaments.
 • Els més dèbils han d’anar davant; així és més fàcil adaptar la velocitat de progressió del grup a la seva.
 • En cas d'accident, s’apliquen les regles de l'A.F.P.S.

Codi de bona conducta

Aquest codi ens permet viure en harmonia amb la resta "d’usuaris" de la natura.

Per aquest motiu, cal respectar algunes normes que, per altra banda, semblen evidents:

 • Respectar el medi ambient en el seu conjunt (fauna, flora). NO DEIXAR DEIXALLES EN MARXAR.
 • Respectar la propietat privada.
 • Deixar prioritat als passejants que van a peu o a cavall.
 • Respectar les normes particulars que poden existir en certes zones (p. ex: els boscos estatals).
 • Mantenir una relació cordial amb la resta.

Pdf Charte Mountain Biker Foundation