Les Bike Patrols

Ha sorgit un nou lloc de treball a les estacions: el pister en BTT, també conegut amb el nom de «Bike Patrol»


Les seves competències van de la sensibilització en matèria de seguretat dels usuaris, passant pel manteniment i condicionament dels senders i els recorreguts de slopestyle: seguretat activa (auxili/evacuació) i passiva (xarxes, tancaments de pistes i passarel·les, diàleg).

 

En pocs anys, la pràctica de la BTT lúdica s’ha estès per tota França i no només a les estacions de muntanya, per a gran plaer dels ciclistes de muntanya. 

  •  bike-park-les-angles