El pastoralisme

La cria pastoral hereva de tradicions molt antigues de valorització de les terres i les pastures, té en compte els cicles de les temporades i les limitacions climàtiques. Tot i que aquest tipus de cria implica una gran mobilitat del bestiar i d’aquells que se n’ocupen, està molt vinculada a un espai geogràfic. Per norma general segueix itineraris fixos o previsibles.

La cria pastoral és un sistema extensiu, en el qual els ramats pasturen en grans extensions. Els ramats es desplacen seguint les temporades per deixar-li temps per reposar a la vegetació i per anar a buscar a un altre lloc l'herba necessària per alimentar els animals. Implica arribar a acords amb els camperols sedentaris que comparteixen les seves terres amb els ramaders durant els períodes en què no estan cultivats.

  • estive les angles en capcir